Endringer Entreprenørmodulen2019.1.2 | 12.03.2019 ● Rettet følgende feil:
✓ [ELRAPP-2871] - Endret Sveis til MIME på kontraktinfo og sletting av fax byggleder
✓ [ELRAPP-3445] - Link i varsel mangler url
✓ [ELRAPP-3491] - Pdf nedlasting feiler
✓ [ELRAPP-3498] - Aktivere knapp for import/export av personliste
2019.1.1 | 17.02.2019 ● Rettet følgende feil:
✓ [ELRAPP-3423] - Excel-rapport krasjer for Naturfarer på noen kontrakter
✓ [ELRAPP-3439] - Varsler på innsendt R13 sendes tre ganger til abonnenter
✓ [ELRAPP-3493] - Produksjonsdata viser nå Liter (L) for Våtstoff
2019.1.0 | 22.01.2019 ● ELRAPP-2592 Ny diffrapport for 2018 og nyere kontrakter
2018.3.1 | 17.01.2019 ● Rettet følgende feil:
✓ [ELRAPP-3387] - R12Skjema skriver ikke til aktivitetsloggen når det sendes inn
✓ [ELRAPP-3399] - arkivsøk på R14 er tomt
2018.3.0 | 19.12.2018 ● Tilpasning R13:
✓ ELRAPP-2818 Tilpasning til ny standard for skredstørrelser
2018.2.1 | 28.11.2018 ● Rettet følgende feil:
✓ ELRAPP-3106 Oppdatere brukerveiledning for nye R12
✓ ELRAPP-3113 Fikset feil vad at planlegging av kontroller på WEB ikke fungerte
✓ ELRAPP-3119 Fikset feil ved at det ikke fungerte å endre på innsendte skjema
2018.2.0 | 23.11.2018 ● ELRAPP-2598 Lagt til nytt månedsbasert R12 skjema for kontrakter som starter i 2018:
2018.1.2 | 15.11.2018 ● Rettet følgende feil:
✓ ELRAPP-2274 Feil ved opprettelse av veggrupper for R12
● Følgende endringer ble gjort:
✓ ELRAPP-2854 R12-vegklasser, RU-veger kan nå grupperes som gang- og sykkelvegklasse
2018.1.1 | 03.10.2018 ● Rettet følgende feil:
✓ ELRAPP-2845 Fiks problematikk rundt feil filnavn i dauimport error filer + fjernet kontroll navn fra stroemiddel
✓ ELRAPP-2842 Fiks feil ved mapping av skredtype i sømløst grensesnitt
✓ Elrapp-2817 fikset feil med vedlegg på R11v2 i sømløst grensesnitt
✓ ELRAPP-2778; fikset feil som gjorde at varsler ikke ble sendt ut
✓ ELRAPP-2779; Fikset Oversiktsliste feiler ved "merk dager.."
✓ ELRAPP-2806; visning av vedlegg på R2, R13, R18 og R20 kræsjer
2018.1.0 | 30.08.2018 ● Følgende endringer er med i denne releasen:
✓ ELRAPP-2585: Tilpasse produksjonsdataimport/prosessering på bakgrunn av nytt mengdeoppgjør
✓ ELRAPP-2320: Tilpasning av sømløst grensesnitt ift validering av påkrevde felt i R11
✓ ELRAPP-2495: Erstatning av værforhold i R11 med utløsende skredårsak
✓ ELRAPP-2350: Endringer i integrasjonsregler mot regObs
✓ ELRAPP-2352: Varsler fordelt på typer naturfare
✓ ELRAPP-2508: Tilpasse mapping og integrasjon av værforhold mot NVE
● Rettet følgende feil:
✓ ELRAPP-2559: R11/R13 Integrasjon Elrapp-Regobs - Bilder vises ikke
✓ ELRAPP-2560: R11 - Integrasjon mellom Elrapp og regObs - Feil ved stedfesting
2017.3.8 | 07.06.2018 ● Følgende er gjort i denne releasen:
✓ ELRAPP-2195 Tilpasse ELRAPP til nytt API hos NVE
✓ ELRAPP-2424 Fiks DAU Diff rapport timer ut / gjort om til å bruke daglige aggregerte data
✓ ELRAPP-2494 Rettet feil ved innsending av R18 via sømløst grensesnitt
2017.3.7 | 30.05.2018 ● Rettet følgende feil:
✓ ELRAPP-2456: Arkiv søk manglet Løpenummer for R2,R5,R11 og Avvik
✓ ELRAPP-2523: Feil med rapporter pr fylkesavdeling for byggeleder
✓ ELRAPP-2448: Arkiv søk viste i noen tilfeller for mange/duplicate R2 skjemaer
2017.3.4 | 19.03.2018 ● Rettet følgende feil:
✓ ELRAPP-2452: R19-skjema - tall under "Uønskede hendelser" ble satt til 0 ved lagring
✓ ELRAPP-2453: "Sendt_dato" manglet på skjema-popup vindu
2017.3.2 | 26.02.2018 ● Rettet følgende feil:
✓ ELRAPP-2446: Feil ved overføring av R11 via sømløst pga uriktig sjekk på skreddato og klokkeslett
2017.3.1 | 22.02.2018 ● Rettet følgende feil:
✓ ELRAPP-2439: Feil med oversiktslister etter sist release
2017.3.0 | 21.02.2018 ● Nytt REST-basert API (ELRAPP.Server)
● ELRAPP-2177: Autentisering/autorisering på ELRAPP.server (basert på OAuth2 standard)
● ELRAPP-2191: Tekstendringer og validering i skjema R11 og R13
● Rettet følgende feil:
✓ ELRAPP-2192: Fjerne ferdigutfylte tidspunkt (R11)
✓ ELRAPP-2194: Anslag på total skredstørrelse
2017.2.5 ● Rettet følgende feil:
✓ ELRAPP-2378: Produksjonsdata Excel rapport timer ut
2017.2.4 ● Ny funksjonalitet for å vise hvem som eier et HMS-kort på Person grunndata-side
● Rettet følgende feil:
✓ ELRAPP-2238: Listen over materialkoder viste plantevern- og støvdempingsmidler
✓ ELRAPP-2244: "Data loading error" feilmelding på produksjonsdata-side
2017.2.3 ● Rettet følgende feil:
✓ ELRAPP-2213: Feil ved oppdatering av entreprenør i entreprenørmodulen
2017.2.2 ● Rettet følgende feil:
✓ Forbedret responstid ved visning av produksjonsdata-detaljer
2017.2.1 ● Rettet følgende feil:
✓ Ustabilitet på visning av produksjonsdata
2017.2.0 ● Diverse endringer (bl.a. visning på web og generering av rapport) i produksjonsdata
2017.1.9 ● Rettet følgende feil:
✓ ELRAPP-2102: endre sortering til etternavn på Oversiktsliste (mannskap)
✓ ELRAPP-2092: endret vedleggsopplasting komponent for å støtte IE, Chrome og Firefox
2017.1.8 ● Rettet feil i søk på skjema R2 i arkivet
2017.1.7 ● ELRAPP-2082: "HMS-kortnummer" og "Gyldig til" endres til å ikke være obligatoriske felter i Person Grunndata
2017.1.6 ● Rettet følgende feil:
✓ ELRAPP-2078: feilmelding "kontrakt tilhører ikke orgnr..." mottatt ved innsending av skjema via webservice
2017.1.5 ● Rettet følgende feil:
✓ HMS-kort: ledende nullverdier ble ikke lagret riktig
2017.1.4 ● Innføring av HMS-kort på personregisteret
2017.1.3 ● Rettet feil med brukeradministrasjon
2017.1.0 ● ELRAPP-1631: R13/Andre naturfarer/flom - Ønske om mer presis stedfesting i regObs
● ELRAPP-1650: Entr. web/R11 - Klokkeslett bør ikke være ferdig utfylt
● Rettet følgende feil:
✓ ELRAPP-1621: Feil "default" sortering av oppfølgingslogg
✓ ELRAPP-1637: Feil ved lagring av R12 skjema
✓ ELRAPP-1777: Arkivsøk fungerte ikke hvis man søker på løpenr
✓ ELRAPP-1749: Feil ved innsending av R5 via webservice
✓ ELRAPP-1849: Økte maks filstørrelse i ElrappContractor WS for å unngå feil ved opplasting av store filer
2016.3.0 ● Bruk av HTTPS på alle ELRAPP-webapplikasjoner/webtjenester
● Diverse endringer i appen for innrapportering av R11 og R13
● Redigering av stengte vegers vegreferanse i R11
● Endring i printversjon av R13
● Epost-varsling for R13
● Innsending av flomdata for R13-skjema til regObs
● Forenkling av automatisk tekst i regObs for både snøkred og jordskred for R13-skjema
● Rettet følgende feil:
✓ Emne på avvik sendt inn fra ELRAPP Kontroll er behandlet på feil måte
✓ Bytte av kontraktstype fungerer ikke av og til
✓ Bug ved innsending av R13 med Kontraktsområde som helhet
✓ Nullfeil ved innsending av R13 fra entreprenørappen
2016.2.2 ● Rettet følgende feil:
✓ Feil ved bytting av kontrakttype i entreprenørmodul
✓ Emnefeltet for avvik i innboksen mangler prosessnummer og navn
✓ Editering av R19 blanker ut tall i skjemaet
2016.2.1 ● Rettet følgende feil:
✓ Innloggingssiden ble vist to ganger når man logger seg på
✓ Løpenummer var ikke med i tittelen for elementer i oppfølgingslogg
✓ Man fikk ikke byttet kontrakt eller fikk en dialogboks med en feilmelding ved å bytte kontrakter
✓ Feil med tilgang til personregister for UE ift oversiktslister
✓ Lagt til manglende utsending av epost til VTS for ny r10 mobil app
2016.1.0 Ny versjon av R10
2015.3.10 Rettet feil med datovelger i oversiktslister
2015.3.10 Rettet feil i R12 rapport "Manuelt innrapporterte data (R12)". Mengder for "Tørt salt" manglet i rapporten.
2015.3.0 Lagt til manglende prosess 95 i kontrollrapport for driftskontrakter
2015.3.0 Lagt til Feilmelding og validering ved innsending av R10 skjema for mobil
2015.3.0 Endringer av brukeradministrasjon (epost med innloggingsdetaljer sendes ved opprettelse av bruker og ved nullstilling av passord)
2015.3.0 Nytt skjema R20
2015.3.0 Endringer R2 skjema
2015.2.0 Ny rapport for vintermengder pr driftsklasse
2015.2.0 R13 skjema gjort om til ekspanderbare felter for snøskred, jordskred og naturfare, samt endret på validering i skjemaet
2015.2.0 Endret navn på skjema fra "R13 - Skredfarevurdering" til "R13 - Naturfare"
2015.2.0 Sortering av firmaliste i oversiktslister er endret til å først sortere på Hovedentreprenør,deretter alfabetisk
2015.2.0 Rettet feil i oversiktslister hvor siden ble scrollet opp ved registrering av person
2015.2.0 Rapport "Diff manuelt/automatisk innrapporterte data": Ny fane for produksjonsdata på veger som ikke er definert i kontrakten
2015.2.0 Rapport "Diff manuelt/automatisk innrapporterte data": Arkfanen for automatiske data i diffrapporten tar nå med produksjonsdata for alle veger i kontraktsvegnettet
2015.1.0 Validering av involvert part og logikk på datofelter i skjema R18
2015.1.0 Tjeneste for uthenting av kontraktsinformasjon for driftskontrakter
2015.1.0 Visning av status for produksjonsdata på forsiden
2015.1.0 Resetting av passord er flyttet fra brukeroversikten til vinduet for en enkeltbruker
2015.1.0 Grønn hake i R18 er byttet ut med knapp "Legg til"
2014.3.1 Aktivere tjeneste for Elrapp entreprenør app
2014.3.0 Integrasjon av skjema R11 (skredhendelser) mot RegObs (NVE) og endring til nytt API for eksisterende integrasjon for skjema R13 (Naturfare)
2014.3.0 Ny rapport for R13 i excel
2014.3.0 Endringer i funksjonalitet, valgmuligheter og ledetekster i skjema R13
2014.2.0 Nytt R12 skjema som bygges opp dynamisk med informasjon som ligger i kontraktsinformasjon (strømidler og metoder)
2014.2.0 Ny diffrapport som bygges opp dynamisk med informasjon som ligger i kontraktsinformasjon (strømidler og metoder). Visning av akkumulerte tall øverst i rapporten
2014.2.0 Ny visning av skjemaoppsett i kontraktsinformasjon
2014.2.0 Strømidler og metoder må legges inn på kontrakten for oppbygning av mengdeskjemaene R12 og R14
2014.2.0 Sortering av kolonner i listen over underentreprenører for oversiktslister i kontraktsinformasjon
2014.2.0 Ved innsending av nye versjoner av skjemaer blir eventuelle tidligere versjoner til oppfølging med entreprenør som ansvarlig flyttet fra oppfølgingslogg til arkiv
2014.1.0 Støtte for "Tung høvel", "Underliggende midtmontert skjær" og "Sideplog" i produksjonsdata
2014.1.0 R19: Alle utregninger skjer mens skjemaet fylles ut"
2014.1.0 R19: Nytt felt "Merknader"
2014.1.0 R19: Endret ledetekst for "Andre skader" til "miljøskader"
2014.1.0 R19: Viser org.nr
2014.1.0 R19: Endret ledetekst "Prosjektkategori" til "kontraktskategori". Hentes fra aktuell kontrakt
2014.1.0 R19: Fjerne ledetekst "region/distrikt" Nytt felt for byggeleder erstatter denne
2014.1.0 R19: Ledetekst "Prosjekt/Kontrakt" til "Kontraktsnr/navn"
2014.1.0 R19: Emnefelt settes automatisk til "R19 - HMS (måned år)" f.eks. "R19 - HMS (april 2014)" Gamle skjemaer er oppdatert til samme format
2014.1.0 R19/Sømløst grensesnitt: Nytt xmlformat for R19 som støtter endringene i denne versjonen
2014.1.0 R18: Endret ledetekst "Prosjektkategori" til "kontraktskategori". Hentes fra aktuell kontrakt"
2014.1.0 R18: Endring av ledetekst "Involvert entreprenør" til "Involvert part. Velges fra flervalgsliste"
2014.1.0 R18: Ytre skade, Brann/eksplosjonsskade og El-skade er fjernet.
2014.1.0 R18: Skade påført velges fra flervalgsliste
2014.1.0 R18: Viser org.nr til HE
2014.1.0 R18: Tabell for å legge til flere personskader (ala snøskredsaktivitet i R13)
2014.1.0 R18: Tabell for å legge til flere personskader (ala snøskredsaktivitet i R13). Det vil med dette være mulig å registrere flere personskader i samme R18 skjema. Dersom skaden gjelder 3. part eller BH vil ikke fraværsdager estimerte være påkrevd.
2014.1.0 R18: Ledetekst "Beskrivelse av tiltak" endret til "Tiltaksbeskrivelsse". Tekstfelt er gjort større.
2014.1.0 R18: Fjernet feltet "Kontaktperson".
2014.1.0 Kontraktstypen "Oppmerkingskontrakt" er døpt om til "Vegmerkingskontrakt".
2014.1.0 R18: Nye eller endrede sakskategorier.
2014.1.0 R18: Ledetekst "Konsekvens" er endret til "Konsekvenser/fraværsdager"
2014.1.0 R18: Ledetekst "Konsekvens" er endret til "Konsekvenser/fraværsdager"
2014.1.0 R18: Ledetekst "Prosjekt/Kontrakt" er endret til "Kontraktsnr-/navn"
2014.1.0 R18: Ny ledetekst med navn på byggeleder. Hentes fra kontraktsinformasjon for aktuell kontrakt
2014.1.0 R18: Ny risikomatrise, Mulig å velge ett risikopotensiale pr kategori. Minimum ett valg må være gjort
2014.1.0 R18: Nytt påkrevet felt, "Årsaksbeskrivelse"
2014.1.0 R18/Sømløst grensesnitt: Nytt xmlformat for R18 som støtter endringene i denne versjonen
2014.1.0 R14: Ny design på skjema, bygges opp dynamisk basert på hvilke plantevern- og støvdempingsmiddler om er definert i kontrakten
2014.1.0 R14/Kontraktinfo: Lagt inn mulighet til å knytte strømiddler og plantevernmiddler til kontrakt
2014.1.0 R14/Grunndata: Lagt inn mulighet til å knytte strømiddler og plantevernmiddler til kontraktsmal
2014.1.0 R14/Kontraktinfo: Generering av veggrupper for R14, med mulighet til å angi ant Km grusveg i veggruppe. (Brukes ved rapportering av støvdempingsmiddler)
2014.1.0 Vedlegg: Støtte for MS Project-filer (*.mpp og *.mppx)
2014.1.0 Feilfiks: Feil ved lagring av entreprenørbrukere i fra brukeradmnistrasjon
2014.1.0 Feilfiks: Opplasting av store vegnettsfiler får timeout.
2014.1.0 Feilfiks: Feil link i epost i kurs- og testmiljø .
2014.1.0 Feilfiks: Låste felt blankes ikke ved bytte tilbake til Norge ved bytte mellom land i registrering av Entreprenør
2014.1.0 Feilfiks: Uleselige bokstaver i filnavn ved nedlasting av vedlegg med norske tegn i filnavnet. Oppstod i enkelte versjoner av Internet Explorer
2013.2.2 Oppgradert integrasjon mot regObs (NVE) til v0.9.0.
2013.2.1 Rectified validering av format på epostadresser.
2013.2.1 Fikset problem med eksport til Excel for Chromebrukere
2013.2.1 Oppfrisker kontraktsinfoskjermbildet etter redigering av personer i oversiktslistene
2013.2.1 Tar hensyn tilkontraktsperiode for underentreprenører i Oversiktslister
2013.2.1 Hastighetsforbedring i HMS-arkiv og Dokumentarkiv
2013.2.0 Åpne kontrakter 6 mnd før oppstart
2013.2.0 Endret visning av veggrupper
2013.2.0 Endret visning av vegnett under kontraktinfo (inkluderer vinterdriftsklasser)
2013.2.0 Endret eksport til Excel av vegnett (inkluderer vinterdriftsklasser)
2013.2.0 Nytt R12 skjema for vinterdriftsklasser
2013.2.0 Oppdatert rapport for manuelt innrapporterte data R12
2013.2.0 Ny diffrapport for vinterdriftsklasser
2013.2.0 Endret opplasting av vedlegg
2013.1.1 Feilretting for tilknytning av mannskap
2013.1.0 Abonnering på varsling av hendelser på e-post
2013.1.0 Søk i nedtrekkslister
2013.1.0 Sum antall mannskap på rapporter i Oversiktslister
2013.1.0 N-, H- og F-verdi på R19 skjema
2013.1.0 Mulig å legge til msg-filer som vedlegg i Elrapp
2013.1.0 Import av personer til personregister
2013.1.0 Nytt dokumentarkiv
2013.1.0 Sende skjema på e-post og kartvisning for avvik
2013.1.0 Ny kategori "Kvalitetsavvik" under "annet" i innrapportering
2013.1.0 Grunndata-personer "oppgradering"
2013.1.0 Oversiktslister - Vis alle E/mannskap og kopier alle Lister
2013.1.0 R2 og avviksskjema i excel format
2013.1.0 Arkiv: Egen kolonne med vegreferanse
2013.1.0 Oppfølgingslogg, valgmuligheter for se langt frem i tid.
2012.2.0 Integrasjon mot regObs (NVE) ved innsending av R13
2012.2.0 Endringer R13 skredfarevurdering
2012.1.1 Full tilgang i ELRAPP for OPS- og Øvrige driftskontrakter
2012.1.0 Automatisk import av vegnett fra Triona som inkluderer konnekteringslenker
2011.4.0 Innsynsrolle
2011.4.0 Begrensetrolle
2011.4.0 Nytt skjermbilde for kontraktinfo
2011.4.0 Visning av strekninger for skredfarevurdering i kontraktinfo
2011.4.0 R15 skjema tilgjengelig for alle kontraktstyper
2011.4.0 Nytt R11 skjema
2011.4.0 Kladd i R11
2011.4.0 Tilpasset samt full brukerveiledning og online hjelp i nytt menypunkt "Hjelp"
2011.4.0 Differanserapport for R12 og produksjonsdata
2011.4.0 Ny visning av produksjonsdata
2011.4.0 Nullstilling av datovelger
2011.4.0 Vise hele løpenummeret inkl. versjonsnummer i emnefelt
2011.4.0 Sømløst grensesnitt for R10
2011.4.0 Innleveringsfrekvens på adm.krav hver 5.uke
2011.4.0 Tif-format kan legges til som vedlegg
2011.4.0 Hendelseslogg
2011.3.1 Rettet feil og optimalisert søk i arkiv
2011.3.0 Ny versjon av skjema R18
2011.2.1 Gjort om HMS-asnvarlig til fritekst, og knyttet dette feltet til kontrakten, ikke til entreprenøren
2011.2.0 Arkiv: Søke på løpenummer og kommentarfelt for R-skjema
2011.2.0 Sletting av aktiviteter i oppfølgingsloggen
2011.2.0 Eksport av vegnett til Excel
2011.2.0 Innrapportering av avvik fra entreprenørmodulen er endret til å inneholde både til og fra vegreferanse
2011.2.0 Flere linjer i opplølgingslogg og arkiv på hjem/forsiden
2011.2.0 Legge til flere vedlegg samtidig
2011.2.0 Vise ukenummer i kalendere
2011.2.0 Endring av grupperingsmuligheter/søk i arkiv
2011.1.0 Oversiktslister integrert i ELRAPP
2011.1.0 Funksjonalitet for nye kontraktstyper
2011.1.0 Mobilversjon av Oversiktslister
2011.1.0 Mobilversjon av R10
2011.1.0 Ny og forbedret brukeradministrasjon
2011.1.0 Utskrift av dialogbokser
06.12.2010 Søk på gammelt vegnett på skjemaer med vegreferanse
06.12.2010 Løpenummer på avvik
06.12.2010 Funksjonalitet for å endre skriftstørrelse i nettleseren
06.12.2010 Nye dialogbokser
01.09.2009 Nytt felt for observert klokkeslett i R10
01.09.2010 Mulighet til å legge til aktiviteter i oppfølgingsloggen
01.09.2010 Endring av ledetekst i R5
01.09.2010 Felt for mobiltelefon i kontraktsinformasjon
01.09.2010 Visning av entreprenørens navn i skjema R2
01.09.2010 Ny kolonne for skjema R15, "hittil i kontraktsperioden"
01.09.2010 Forbedret søkemuligheter i arkiv
01.09.2010 Endringer i innrapportering av R12 ift ny vegreform
01.06.2010 Mulighet til å slette vedlegg før man har klikket på Lagre når man har åpnet et element
01.06.2010 Dato for sist oppdaterte vegnett i kontraktsinformasjon
01.06.2010 Printversjon av avvik
01.06.2010 Mulighet til å velge flere arkiv-elementer fra søk i arkivet og åpne disse i pdf-format
18.03.2010 Bugfix i forhold til problem med innsending av enkelte skjema for noen brukere
17.12.2009 Eksport av DAU Aktiviteter til Excel
29.05.2009 Ny kolonne for type element er lagt inn i oppfølgingsloggen
30.03.2009 Forhåndsdefinerte veggrupper for sanding og brøyting i R12-skjemaet
30.03.2009 Stedfesting av avvik
30.03.2009 Friksjonsmålinger er lagt inn som valg ved innsending av "Annet"
30.03.2009 Hovedsiden viser de 5 siste arkiverte elementer i byggherremodulen
30.03.2009 Visning av DAU-aktiviteter
30.03.2009 Løpenummer synlig i emnefeltet i R5
30.03.2009 Komprimering av vedlegg
30.03.2009 Nedtrekksliste på vegnummer og HP i arkivet på søk etter aktuelle skjemaer
30.03.2009 Visning av komplett vegliste i kontraktsinformasjon
30.03.2009 Visning av nyeste versjonsnummer på skjema som er erstattet av et nyere
15.12.2008 Mulighet til å opprette superbrukere som kan administrere tilgang til kontrakter
05.11.2008 Støtte for filformatene *.docx og *.xlsx
09.09.2008 Støtte for flere kategorier ved innrapportering av annet
01.09.2008 Endre skjemaene R2, R5, R11 og R18 fra arkivet. Nye skjemaer vil få eget versjonsnummer
01.09.2008 Lagt inn mulighet for å legge inn emne for innsending av "Annet"
01.09.2008 "Logg ut"-knapp er lagt inn øverst til høyre i vinduet
06.05.2008 Unike R19 og R12 skjemaer
06.05.2008 Nytt menyvalg for Oversiktslister
06.05.2008 Det skal nå legges inn veggrupper pr sesong i kontraktinfo for R12, og det er samtidig lagt inn feilmelding i entreprenørmodulen og i byggherremodulen hvis ikke alle veger er lagt inn i grupper for perioden. Entreprenør kan ikke starte innrapportering for en periode før alle veger ligger registrert i grupper.
06.05.2008 Lagring av flere kladder for R2 og R5 skjemaene
18.02.2008 Mulig å rapportere med 3 desimaler i R15 skjema
18.02.2008 Status på innsendte elementer vises ved søk i arkivet
18.02.2008 Veglengder for sanding og brøyting i R12 skjema kalkuleres automatisk
18.02.2008 Meldingslogg med dato og ident er lagt inn ved visning av et element
18.02.2008 Nye elementer i oppfølgingsloggen utheves når de ikke er lest
18.02.2008 Fylkesnummer er lagt inn foran vegnummer
18.02.2008 Skjema R18 er endret med radioknapper for arbeidsoperasjon, nedtrekkslister for konsekvens pr. ytre skade og plukkliste for skadet legemsdel
18.01.2008 Rettet visning av nestenulykke på R18 skjema